System Mazurka

Kolega Janusz Mazurek wymyślił bardzo wygodny system zapisu kolumnowego podstawowych parametrów opisujących stan rodziny pszczelej. Szczegóły można znaleźć w jego artykułach zamieszczonych w Pasiece 1-3/2006. System ten, nawet w postaci podstawowej, nadaje sie bardzo dobrze do prowadzenia dokumntacji w pasiece. Ma to taką zaletę, że w jednym arkuszu możemy sobie zbierać różnego rodzaju informacje: W rezultacie dokument może stanowić bardzo wygodne narzędzie analizy zachowania się danej rodziny pszczelej.

(198kB)
Załączony tu przykład dotyczy rodziny, której w żaden sposób nie można uznać za wzorcowej - nie dopatrzyłem się matecznika w izolatorze, stara matka została w nim ścięta, a młoda nie mogła wylecieć na lot godowy... W rezultacie rodzina bardzo osłabła, ale pod koniec sezonu znów zaczęła zbierać siły.

Zapis kol. Janusza Mazurka jest prosty w założeniu: liczbą 0-9 oznaczamy udział poszczególnych elementów - miodu, pierzgi i czerwiu w powierzchni ramki. Zapisujemy to w kolumnie i obok siebie podajemy stany dla poszczególnych plastrów. Po zsumowaniu mamy powierzchnię w ramkach, jaką pokrywa miód, czerw, etc. 10 oznacza tu powierzchnie całej ramki.

Zapisane w arkuszu dane możemy wykorzystać do analizy w postaci graficznej, wystarczy zestawić obok siebie daty, podsumować poszczególne produkty i pozwolić arkuszowi zrobić wykres. Arkusz, którego używałem jest tutaj do pobrania - może służyć, jako szablon.

Oczywiście wykres taki ma charakter pomocniczy, np. może się wydawać, że ilość miodu zmniejszała się w danym okresie liniowo, a przecież miodobranie jest akcją jednorazową. Tym niemniej przy odrobinie wyobraźni da się z tego wykresu sporo sensownych informacji wyciągnąć, tym bardziej, że obok mamy dane liczbowe i ewentualne komentarze.

Dąbrowa Szlachecka 23 października 2006