- Spis treści kwartalnika Homeopatia Polska

Spis treści kwartalnika Homeopatia Polska

Pierwszy numer pisma ukazał się wiosną 1991 roku.

W skład Rady Naukowej pisma weszli: prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski, dr farm. Jadwiga Biegańska, dr med. Jacek Czelej, dr wet. Jędrzej M. Jaśkowski, dr med. Stanisław Jędrzejczyk dr farm. Piotr Koziej, lek. med. Robert Zawiślak

Zespół redakcyjny to: Stanisław Jędrzejczyk i Maciej Sikora.

Wydawcą był Stanisław Jędrzejczyk

Numer 1

W liście wprowadzającym redaktor naczelny określił podstawowe cele kwartalnika nawiązując do ukazującego się przed wojną pisma Lekarz Homeopata.
 1. W artykule Homeopatia dzisiaj Jacek Czelej opisuje aktualny stan homeopatii przytaczając jej podstawowe zasady i opisując bieżące badania naukowe.
 2. Pierwszych pięć paragrafów Organonu Hahnemanna (w tłumaczeniu B. Spychalskiej) zostało opatrzone wnikliwym komentarzem S. Jędrzejczyka.
 3. Aconitum - jeden z najczęściej stosowanych środków homeopatycznych został tu opisany dwojako. Najpierw jak przystało na praktyczną Materia Medica, a potem poprzez opis trzech przypadków wyleczonych skutecznie Aconitum.
 4. Potem następuje sprawozdanie z Walnego zebrania Towarzystwa Zwolenników Homeopatii RP, list Zarządu Głównego tegoż Towarzystwa do swoich członków oraz informacja o zbliżającym się kongresie homeopatycznym w Kijowie.

Numer 2

Poświęcony I Krajowemu Sympozjum Homeopatów, który odbył się 8 czerwca 1991 w Koninie.
 1. Doświadczenie Benveniste w świetle fizyki, artykuł Marii Augustyniak przybliża nam fizyczny opis tego co dzieje się w roztworach wodnych. Z perspektywy dekady wiemy, że doświadczenia prowadzone przez prof. Benveniste były i są często powodem do gwałtownych dyskusji.
 2. Homeopatia jako metoda dynamicznej detoksykacji to referat E. Dernałowicz-Malarczyk pokazający jak pomocna może być metodologia homeopatyczna w leczeniu chorób jatrogennych. Autorka opisała 12. przypadków skutecznej pomocy.
 3. Zastosowanie homeopatii w okulistyce. Leczenie niektórych chorób oczu - referat D. Pawlarczyk-Burdajewicz jest zwięzłą propozycją sposobu leczenia wybranych chorób narządu wzroku, od stanów zapalnych skóry powiek po retinopatię cukrzycową.
 4. Zastosowanie leków homeopatycznych w terapii drgawek u dzieci z porażeniem mózgowym, referat autorstwa E. Wiki, opisuje możliwości pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym. Pokazuje, jak dobre skutki może nieść łączenie terapii homeopatycznej z intensywną rehabilitacją.
 5. Wspomnienia z wakacji B. Liberowicz-Moroz dotyczą jej bogatych spostrzeżeń z pobytu w Zjednoczonym Królestwie.

Numer 3

 1. Czy leki homeopatyczne wywołują reakcję typu placebo opracowanie M. Veith oparte na artykule "Is Homeopathy a placebo responce", Lancet, 18/1986. Opis bardzo rzetelnych badań ilościowych.
 2. Czy współczesny pediatra w praktyce lekarskiej może obejść się bez znajomości homeopatii - artykuł J. Czeleja uzasadniający szczególną wartość homeopatii właśnie w pediatrii.
 3. Wykorzystanie homeopatii w medycynie weterynaryjnej - artykuł Jędrzeja M. Jaśkowskiego. Zawiera tabelę najczęściej stosowanych w weterynarii środków homeopatycznych z podaniem przyczyn sprawczych choroby i wiodących objawów.
 4. Eksperymenty z gazem musztardowym (iperytem) Brytyjskiego Towarzystwa Homeopatycznego - zwięzłe przedstawienie eksperymentów opisanych w "Homeopathy" vol. 40 nr 6, przygotowane przez St. Jędrzejczyka.
 5. Sprawozdanie ze szkolenia we Francji - P. Kupnieckiego - opis kilkutygodniowego kursu homeopatycznego, jaki autor odbył w Montpellier, we Francji. Ciekawostką jest opis raportu lekarzy, którzy leczyli metodą homeopatyczną chorych na cholerę.

Numer 4

 1. Homeopatia: Terapia przyszłości? - to artykuł G. Vithoulkasa, homeopata, którego obecnie nie trzeba przedstawiać. Zawiera między innymi rzeczową argumentację przeciw poglądom jakoby działania homeopatyczne dały się sprowadzić do placebo.
 2. Homeopatia w internistycznej praktyce medycznej - artykuł H. Boyda - wskazuje jaką rolę może homeopatia odegrać w praktyce internistycznej. Autor jest sceptycznie nastawiony do badań statystycznych, które zbyt często są przeceniane.
 3. Flor de Piedra - to artykuł Jędrzeja J. Jaśkowskiego na temat zastosowania tego środka w weterynarii. Artykuł, oprócz materia medica, zawiera opis konkretnego przypadku chorobowego.
 4. I Seminarium Homeopatyczne 6-8 marca 1992 r.
 5. - kawałek historii. Wspomnienie pośmiertne Dr. Med. Józefa Drzewieckiego - przedruk z pisma "Lekarz Homeopata" z roku 1932.
 6. Aconitum - 2 przypadki chorobowe - artykuł R. Zawiślaka. Opis objawów i repertoryzacji.
 7. Wykaz surowców homeopatycznych dopuszczonych do obrotu - lista 581 środków dopuszczonych na trzy lata do obrotu w kraju.

Numer 5

 1. Próba nowego spojrzenia na chorobę i proces homeopatycznego uzdrawiania - metodologiczny artykuł P. Liska.
 2. Wstępne badania zastosowania kompleksowych leków homeopatycznych w terapii niepłodności u krów - artykuł J. M. Jaśkowskiego i J. Zientary. Próba statystycznej oceny skuteczności kompleksowych środków homeopatycznych.
 3. Homeopatyczne leczenie zespołu uzależnienia alkoholowego - artykuł G. Milewskiej omawiający najczęstsze problemy na jakie napotyka lekarz usiłujący pomóc osobie uzależnionej od alkoholu. Autorka b. często zalecała Sulphur D30.
 4. Katarakta, jej przyczyny i sposoby leczenia - artykuł St. K. Wiąckowskiego. Autor wskazuje kilka możliwych przyczyn powstawania zaćmy z punktu widzenia makrobiotyki, homeopatii czy medycyny chińskiej.
 5. Objawy umysłowe leku Aconitum napellus - repertorium przygotowane przez R. Zawiślaka.
 6. Wykaz preparatów homeopatycznych dopuszczonych do obrotu - lista kompleksów, maści, spirytusów, etc. dopuszczonych do obrotu.
 7. Statut Towarzystwa Zwolenników Homeopatii Rzeczpospolitej Polskiej - część I

Numer 6 - specjalny

Historia Towarzystwa Zwolenników Homeopatii Rzeczypospolitej Polskiej 1892-1992.

Numer 7

 1. List Redaktora Naczelnego z okazji 100-lecia Homeopatii w Polsce.
 2. Badanie leków homeopatycznych za pomocą analizy kapilarno-luminescencyjnej - wersja drukowana odczytu M. Kalinowskiego z roku 1938.
 3. Podsumowanie I Seminarium Homeopatycznego - artykuł St. Jędrzejczyka podsumowujący cykl wykładów zorganizowanych w ramach I Seminarium.
 4. Wystawa historyczna - opis ekspozycji zorganizowanej z okazji 100-lecia Towarzystwa Zwolenników Hoemeopatii RP przygotowany przez B. Pacholską.
 5. Statut Towarzystwa Zwolenników Homeopatii Rzeczypospolitej Polskiej - druga i ostatnia część statutu, dotyczy oddziałów wojewódzkich.

Numer 8

 1. Arsenicum album - materia medica przygotowana przez St. Jędrzejczyka.
 2. Lek homeopatyczny - artykuł J. Dziubińskiej i St. Jędrzejczyka opisujący rozwój koncepcji leku homeopatycznego i pojęcia choroby w ujęciu homeopatycznym.
 3. Przypadek trudnego dziecka - artykuł autorstwa J. Meissner. Autor opisuje trudności jakie może napotykać homeopata w wywiadzie, efekt pośrednictwa rodziców, a wszystko na podstawie konkretnego przypadku - 9. Letniej dziewczynki.
 4. Homeopata Polski - czyli jak powstało pierwsze polskie pismo homeopatyczne.

Numer 9

 1. Mowa powiedziana przez Dra Stefana Kuczyńskiego na zebraniu lekarzy homeopatów we Lwowie dnia 15 maja 1860 r.
 2. Arnica - materia medica przygotowana przez St. Jędrzejczyka.
 3. Informacja o Kongresie LMHI.
 4. Ukraiński Żurnal Homeopatyczny Nr 1/92 - informacja o ukazaniu się pierwszego numeru pisma przygotowana przez B. Pacholską.
 5. Apis mellifica - materia medica przygotowana przez St. Jędrzejczyka.
 6. Leczenie homeopatyczne powikłań w schorzeniach dróg żółciowych - artykuł L. Tucholskiego opisujący terapię jaką autor stosował w grupie 7 chorych.
 7. Wytyczne Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 92/73 i 92/74 - poszerzenie rozporządzeń o środki homeopatyczne z uznaniem ich odmiennej specyfiki.

Numer 10

 1. Program III Krajowego Sympozjum Homeopatów Główne kierunki badań naukowych w homeopatii - pierwsza część artykułu B. Poitevina - systematyzacja prowadzonych badań z podaniem stanu aktualnego.
 2. Materia medica kilku środków homeopatycznych przygotowana przez różnych autorów:
  1. Aethusa cynapium - E. Jagiełło,
  2. Caulophyllum i Eugena jambosa - M. Welc-Wójcik,
  3. Eupatorium pefoliatum, Sarsaparilla, Myristica sebifera - I. Gromczewska,
  4. Pareira brava, Carduus marianus - E. Zamęcka,
  5. Momordica balsamina - K. Pawelec,
  6. Moschus - J. Sojka.

Numer 11

 1. Główne kierunki badań naukowych w homeopatii - dr B. Poitevin omawia stan badań nad działaniem wysokich rozcieńczeń i słabych dawek, eksperymenty w farmakologii zwierzęcej i roślinnej.
 2. Kompleksy homeopatyczne w terapii ostrych schorzeń dróg oddechowych u dzieci z rozrostami układu krwiotwórczego - K. Pawelec przedstawia efekty stosowania homeopatii u dzieci z chorobą nowotworową.
 3. Infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci - artykuł I. Gromczewskiej zawiera analizę przyczyn i środki terapeutyczne infekcji dróg oddechowych u dzieci i niemowląt.
 4. Historia Królewskiego Szpitala Homeopatycznego w Londynie - opracowała R. Bokiniec.

Numer 12

 1. Główne kierunki badań naukowych w homeopatii - ostatni fragmaent drukowanej rozprawy B. Poitevina, omawiający badania kliniczne w homeopatii, poszukiwania mechanizmów działania wysokich potencji, i w podsumowaniu perspektywy poszukiwań naukowych w homeopatii.
 2. Homeopatia pojawiła się w dobie Oświecenia - przekład M. Veith fragmentu książki P. Dorfmana i M. Tetaua pt. "Od diatezy do immunomodulacji. 200 lat homeopatii."
 3. Typy dziecięce: Calcium Carbonicum - I. Gromczewska przedstawia charakterystyczne cechy, a także tendencje chorobowe, dziecka tego typu.
 4. Infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci - E. Czerwińska prezentuje leki służące terapii dzieci cierpiących na zapalenie ucha środkowego, zapalenie krtani i kaszel.
 5. Szpitale Homeopatyczne w Wielkiej Brytanii - R. Bokiniec prezentuje pięć szpitali, ze względu na ich interesującą historię i zasługi dla homeopatii.

Numer 13

 1. Substancje biologicznie aktywne a idea homeopatii - próba teorii - D. Struski chciałby wykazać możliwość utworzenia hipotetycznego modelu działania substancji biologicznie aktywnych i wykorzystania ich w homeopatii.
 2. Alternatywne leczenie nowotworów - L. Tucholski przedstawia swoje próby leczenia farmakologicznego schorzeń nowotworowych.
 3. Nowe orientacje w badaniach homeopatycznych - drugi fragment cytowanej książki P. Dorfmana i M. Tetaua, o badaniach , które doprowadziły do sformułowania zasady hormesis.

Numer 14

 1. Substancje biologicznie aktywne a idea homeopatii - próba teorii - druga część artykułu D. Struskiego.
 2. Leczenie homeopatyczne intoksykacji chloropochodnymi węglowodorów - bardzo obszerny artykuł Ch. Schneidera, który podaje liczne przykłady możliwości leczenia intoksykacji, objaśnia test na zatrucia chemiczne wykonany przy pomocy elekroakupunktury, sposoby podawania środków drenażowych.

Numer 15

 1. Wywiad homeopatyczny - rady praktyka - St. Jędrzejczyk pisze o ropoznaniu klinicznym i technice przeprowadzania wywiadu w homeopatii.
 2. Pikofarmakologia, immunofarmakologia - dowód na działanie niskich dawek - P. Dorfman, M. Tetau w trzecim prezentowanym fragmencie swojej książki dokonują przeglądu badań z ostatnich lat w dziedzinach pokrewnych homeopatii i wykonywanych z użyciem jej metod.
 3. Optymalizacja doboru podłoża dla wieloskładnikowych maści homeopatycznych. Część I: Dostępność farmaceutyczna składowych homeopatycznych pranalewek z wybranych recepturowych form leku podanego na skórę - M. M. Zgoda i T. Bujak opisują doświadczenia dotyczące problemu zawartego w tytule artykułu.
 4. Homeopatyczne leczenie kataru siennego - I. Gromczewska omawia przyczyny, objawy i leczenie kataru siennego oraz środki stosowane przy katarze siennym z wydzielinami niedrażniącymi.
 5. Leki homeopatyczne DAGOMED-u stosowane w chorobach przeziębieniowych - ważniejsze kompleksy, skład, działanie poszczególnych składników i wskazania.
 6. OSCILLOCOCCINUM - opis leku Laboratoires Boiron.

Numer 16

 1. Poszukiwania dróg do zdefiniowania homeopatii - F. Debats podejmuje próbę uporządkowania dyskusji na temat zasadności nazywania homeopatią różnych metod homeopatycznych.
 2. Nagroda Nobla 1994 z medycyny - białka G na tle idei homeopatii - D. Struski przedstawia znaczenie dla homeopatii odkrycia uniwersalizmu układu białek G, kładąc nacisk na regulacyjną, a więc informacyjną, rolę systemu białek G.
 3. Przypadek Digitalis - bardzo ciekawie i barwnie opisana przez M. Mangialavori historia choroby i sposób zebrania wywiadu.
 4. Pojęcie konstytucji w homeopatii - E. Czerwińska podaje naukowe definicje typów konstytucyjnych.
 5. Wkład homeopatii w leczenie zespołów przedmiesiączkowych - P. Dorfman, M. Tetau przedstawiają postaci kliniczne, terapeutyczne ujęcie zespołu przedmiesiączkowego oraz doświadczenia kliniczne w homeopatii.
 6. Leki homeopatyczne DAGOMED-u stosowane w chorobach alergicznych i psychosomatycznych - skład, główne wskazania i działanie poszczególnych składników.
 7. CEPHYL - omówienie leku Laboratoires Boiron.

Numer 17

 1. Reakcja na lek - rady praktyka - St. Jędrzejczyk rozpatruje sytuację analizy objawów po podaniu leku.
 2. Optymalizacja doboru podłoża wieloskładnikowych maści homeopatycznych. Część II: Ocena dostępności farmaceutycznej składowych homeopatycznych pranalewek zawartych w wybranych recepturowych formach leku podawanego na skórę - wpływ rodzaju podłoża (vehiculum) na szybkość dyfuzji substancji biologicznie czynnych. Opis doświadczeń i wnioski autorstwa M. M. Zgody i T. Bujak.
 3. Zastosowanie preparatów jemioły w leczeniu nowotworów złośliwych - W. Rosłan przedstawia szereg związków występujących w jemiole, preparaty jemioły w badanisch in vitro i in vivo oraz leczenie jemiołą.
 4. Leki homeopatyczne DAGOMED-u stosowane w chorobach narządu ruchu - skład, główne wskazania, działanie poszczególnych składników.
 5. CICADERMA - omówienie leku Laboratoires Boiron.

Numer 18

 1. Rozważania o lekach wysoko spotencjowanych. Część I: Skutki procesów mielenia - V. Gutmann i G. Resch omawiają wpływ technik mielenia i rozcierania na właściwości różnych substancji.
 2. Analizowanie przypadku - rady praktyka - St. Jędrzejczyk podkreśla konieczność spojrzenia na analizowany przypadek z kilku punktów, z których każdy jest ważny i potrzebny do wyboru symilium.
 3. Reakcja współzależności leków homeopatycznych - R. Bokiniec przedstawia definicje charakteryzujące możliwe reakcje zachodzące między środkami homeopatycznymi.
 4. Leki homeopatyczne DAGOMED-u stosowane w chorobach kobiecych - skład, główne wskazania, działanie poszczególnych składników.
 5. DOLICOCCIL 1000 - analiza badań farmakologiczno-klinicznych nad tym preparatem i nad jednym z jego składników Cuprum gluconicum.
 6. STODAL - Homeopatyczne leczenie kaszlu - omówienie leku Laboratoires Boiron.

Numer 19

 1. Szczepić czy nie szczepić. Teorie i fakty. cz. I - kolejny głos w dyskusji, poparty liczną bibliografią. Autorka R. Bokiniec zajmuje zupełnie jednoznaczne stanowisko, przeciwne szczepieniom, podpierając się licznymi cytowaniami i danymi.
 2. Rozważania o lekach wysoko spotencjonowanych. Część II: Skutki "pamięci" i "uczenia się". - V. Gutmann i G. Resch w drugiej części swego artykułu omawiają tzw. skutki pamięci i efekty uczenia się, dobrze opracowane doświadczalnie i stosowane w technologii materiałowej.
 3. Jak możemy się uczyć homeopatii - na to pytanie próbuje odpowiedzieć Leszek Tucholski. Poza tym w numerze omówiono obszernie leki: HOMEOVOX - firmy Boiron, DROSETUX - Laboratoires Dolisos, KLIMAKTOPLANT - firmy Scholz.

Numer 20

 1. Wybór leku w oparciu o przyczynę choroby - artykuł St. Jędrzejczyka szczegółowo i na konkrentnych przykładach omawia rodzaje przyczyn chorób.
 2. Kolejna III część artykułu Rozważania o lekach wysoko spotencjonowanych V. Gutmanna i G. Rescha, tym razem poświęcona Dynamicznym oddziaływaniom w kryształach.
 3. Przypadek chorobowy w rubryce "z praktyki" opisuje Fiona Robertson.

Numer 21

 1. Wybór leku według Voisina - w tym artykule St. Jędrzejczyk przedstawia lekarzom praktykującym homeopatię proces prowadzący do wyboru leku z zachowaniem prawa podobieństwa.
 2. Szczepić czy nie szczepić? Teorie i fakty. Część II. - R. Bokiniec kontynuuje przegląd faktów i poglądów o szczepieniach, z silnym akcentem położonym na ich szkodliwość.
 3. Przypadek osteomyelitis wyleczony homeopatią - przedruk artykułu L. Dobrowolskiego z 1 numeru "Lekarza Homeopaty" ze stycznia 1932 r.
 4. Alternatywne leczenie choroby nowotworowej - druga część rozważań L. Tucholskiego o metodach holistycznego leczenia nowotworów.
 5. Grypa - zestaw preparatów homeopatycznych firmy DHU stosowanych przy tego typu schorzeniach.
 6. Homeoplasmine - omówienie leku Laboratoires Boiron.
 7. Homeopatia w reumatologii - recenzja książki "Terapia homeopatyczna w reumatologii" autorstwa J. Gawędy i R. Dudy.

Numer 22

 1. Rozważania o lekach wysoko spotencjonowanych. Część IV: Zmiany w organizacji systemu ciał stałych - V. Gutmann i G. Resch tym razem próbują przybliżyć pojęcia organizacji systemu i ich zastosowanie do ciał stałych.
 2. Wybór leku według Boenninghausena - St. Jędrzejczyk przedstawia sylwetkę i metody wybitnego XIX wiecznego homeopaty.
 3. Homeopatia w sieci INTERNET - tytuł mówi o tym artykule wszystko.
 4. Przypadek Calcarea bromatum - J. Stallick "z praktyki" przytacza przypadek chorobowy będący dobrym przykładem opisywania leków przez Scholtena.
 5. Przewodnik dla dociekliwych pragnących homeopatycznie leczyć choroby przeziębieniowe - recenzje R. Bokiniec i M. Sikory książki J. Bielca "Homeopatyczne leczenie chorób przeziębieniowych".
 6. Jean Boiron - badacz i pionier nowoczesnej homeopatii - artykuł prezentujący sylwetkę J. Boirona w roku jego śmierci.
 7. DOLICOCCIL 1000 - trzy współdziałające składniki - przedstawienie leku Laboratoires Dolisos.

Numer 23

 1. Przypadek Tarentula - opisuje E. Adalian, uzasadniając potrzebę oparcia się na intuicji.
 2. Georg Vithoulkas - człowiek-instytucja - M. Sikora przedstawia szerzej postać Vithoulkasa z okazji otrzymania przez niego Right Livelihood Award.
 3. Wyleczenie wysięki między opłucną i ziobrami w prawym koszu piersiowym (exusdatum pleuriticum) w połączeniu z zatwardzeniem wątroby - przedruk artykułu A. Kaczkowskiego z "Homeopaty Polskiego" z 1861 roku.
 4. Homeopatia a psychoanaliza - J. Bielec przedstawia zazębianie się homeopatii z różnymi innymi metodami terapeutycznymi w holistycznym traktowaniu chorego.
 5. Homeopatyczne życie stowarzyszeniowe - S. Jędrzejczyk pisze co nam daje lub dać może przynależność do organizacji zawodowej.
 6. Grypa i jej leczenie - prace badawcze w dziedzinie homeopatii - badania kliniczne leku Oscillococcinum.
 7. Pobudzanie fagocytozy granulocytów przy pomocy preparatów zawierających wyciąg z Echinacei - dwa doświadczenia kliniczne - K.Jurcic, D. Melchart, M. Holzmann, P. Martin, R. Bauer, A. Doenecke.

Numer 24

 1. Stoerck, Cullen, Hahnemann - u źródeł podobieństwa. Część I - Corine Mure dowodzi nowatorstwa metody Hahnemanna na tle nauki i medycyny XVIII.
 2. Pracując i żyjąc z AIDS i HIV - A. Baker, K. Fox, Ch. de Groot, N. Honan opisują swoje doświadczenia po odbytej w latach 1990-1994 praktyce w Immune Development Trust - instytucji zajmującej się kompleksowym otwartym i zamkniętym leczeniem nosicieli HIV.
 3. Porównanie soli sodu - artykuł St. Jędrzejczyka różnicujący środki Natrium muriaticum, Natrium carbonicum, Natrium sulphuricum, Natrium phosphoricum i Natrium arsenicum.
 4. Katar sienny - a może spróbować homeopatii? - krótki artykuł B. Potevina o jego doświadczeniach z leczeniem chorób alergicznych.
 5. Organon małymi kroczkami - A. Clover pisze jak można czytać "Organon". Komentuje niektóre z terminów jak indywidualność choroby, zewnętrzny wizerunek choroby.

Numer 25

 1. Stoerck, Cullen, Hahnemann - u źródeł podobieństwa - druga część artykułu C. Mure na temat idei jakie mogły się złożyć na powstanie homeopatii.
 2. Porównanie soli sodu - druga część artykułu St. Jędrzejczyka. Różnicowanie środków w oparciu o pewne obszary czy modalności ułatwiające w praktyce dobór środka.
 3. Aloes w homeopatii - artykuł A. Kadym i T. Bujak na temat aloesu. Porównuje zastosowanie na gruncie fitoterapii i homeopatii.
 4. Przypadek Hydrogenium - M. Shine to opis głebokiego działania środka Hydrogenium dobranego na podstawie objawów psychicznych.
 5. Znaczenie miedzi w dolegliwościach zapalnych - pierwsza część artykułu A. J. Lewisa. Opisuje pokrótce pewne działania fizjologiczne miedzi oraz jej rolę w gaszeniu rodników ponadtlenkowych.

Numer 26

 1. Kilka uwag o popularyzacji homeopatii - mini refleksja Janusza Bielca nad stanem wiedzy o homeopatii. Niezbyt optymistyczna.
 2. Hypericum perforatum - artykuł K. Boulderstone. Na poły poetycki, na poły szamański opis działania tego środka poparty materia medica.
 3. Samuela Fryderyka Hahnemanna mozolne początki budowania zrębów homeopatii - część pierwsza obszernego streszczenia pracy Hahnemanna "Szkic o nowej zasadzie odkrywania właściwości leczniczych substancji oraz kilka spostrzeżeń na temat stosowanych do tej pory metod.
 4. Georges Nétien - botanik, który sprawił, że rozkwitła homeopatia - artykuł J. Remy.
 5. Kilka słów na temat mechanizmu działania leków homeopatycznych - artykuł J. Oczkowskiego odwołujący się do modelu informatycznego. Dobrany środek jako sekwencja otwierająca, inne, jako szum informacyjny.
 6. Znaczenie miedzi w dolegliwościach zapalnych - druga część artykułu A. J. Lewisa. Opisuje mechanizmy przeciwwrzodowe i przeciwzapalne.

Numer 27

 1. Samuela Fryderyka Hahnemanna mozolne początki budowania zrębów homeopatii - druga część obszernego streszczenia pracy Hahnemanna "Szkic o nowej zasadzie odkrywania właściwości leczniczych substancji oraz kilka spostrzeżeń na temat stosowanych do tej pory metod.
 2. FMC - nowe reguły gry. Przedruk z "Journal del'Homéopathie" na temat programu ustawicznego kształcenia służby zdrowia.
 3. Jean-Bernard Crapanne - smutna wiadomość o śmierci...
 4. Nowe spojrzenie na leczenie homeopatyczne chorób wywoływanych wirusami z grupy opryszczek - pierwsza część artykułu J. Leoniewskiego na temat efektów wywoływanych w organizmie ludzkim przez wirusy HVS1 i HVS2. Autor wspomina o działaniu Cuprum sulphuricum.
 5. Alternatywne leczenie nowotworów - trzecia część artykułu L. Tucholskiego.
 6. Analiza przypadku: widzenie drzew w lesie - artykuł A. Zajac wskazujący na częste nieporozumienia co do "szczególności" objawu.
 7. Astma - podejście homeopatyczne - analiza skazowa astmy w wykonaniu M. Tétau.
 8. Europejska Komisja ds. Homeopatii - artykuł St. Jędrzejczyka na temat ECH (European Committee for Homeopathy).

Numer 28

 1. Samuela Fryderyka Hahnemanna mozolne początki budowania zrębów homeopatii - trzecia część obszernego streszczenia pracy Hahnemanna "Szkic o nowej zasadzie odkrywania właściwości leczniczych substancji oraz kilka spostrzeżeń na temat stosowanych do tej pory metod.
 2. Dyskusje nad homeopatią - artykuł J. Oczkowskiego, odpowiedź na zarzut tzw. nienaukowości homeopatii.
 3. FMC - nowe reguły gry. Przedruk z "Journal del'Homéopathie" na temat programu ustawicznego kształcenia służby zdrowia. Opisuje zasady stowarzyszania się w FMC oraz sprawy podatkowe.
 4. Nowe spojrzenie na leczenie homeopatyczne chorób wywoływanych wirusami z grupy opryszczek - druga część artykułu J. Leoniewskiego. Tym razem autor skupia się na metodach leczenia.
 5. Przydatność homeopatii w schorzeniach ORL - artykuł sponsorowany przez Laboratoires Boiron.
 6. Europejska Komisja ds. Homeopatii - drugi artykuł St. Jędrzejczyka na temat ECH (European Committee for Homeopathy). Opisuje m.in. badania homeopatyczne finansowane przez Unię Europejską.

Numer 29

 1. Samuela Fryderyka Hahnemanna mozolne początki budowania zrębów homeopatii - czwarta część obszernego streszczenia pracy Hahnemanna "Szkic o nowej zasadzie odkrywania właściwości leczniczych substancji oraz kilka spostrzeżeń na temat stosowanych do tej pory metod.
 2. Homeopatia sfeminizowana czy feministyczna? - refleksja na temat pewnego artykuły z internetu.
 3. Zapalenie zatok przynosowych - artykuł sponsorowany przez Laboratoires Dolisos omawia najczęściej stosowane w takich schorzeniach środki.
 4. Reakcja klasyczna - S. Long to próba odpowiedzi na pytanie: na ile mamy prawo grzebać w czyjej psychice? i czym są pogorszenia (pierwotne pogorszenia) występujące jako reakcja na dobrze dobrany środek.
 5. Sport, homeopatia i mundial to artykuł na temat środków homeopatycznych przydatnych dla sportowców.
 6. Wybrane leki w terapii kaszlu M. Guzowskiej to opis najczęściej stosowanych środków. Obok:
 7. mini repertorium kaszlu uwzględniające modalności dobowe opracowane przez J. Bielca.
 8. Thuja i zaburzenia pokarmowe, artykuł S. Crump opisujący trzy różne przypadki skutecznego zastosowania tego środka.
 9. Zaburzenia porodowe - artykuł B. Cummings traktuje o możliwościach pomocy homeopatycznej przy tego rodzaju zaburzeniach.

Numer 30

 1. Calcarea phosphorica - obraz leku w wieku dziecięcym. Artykuł M. Kowalskiej opisujący najczęstsze objawy charakterystyczne dla tego środka.
 2. Cocculus indicus - C. Hiwat zwięzła materia medica.
 3. HomeotussTM - homeopatyczne leczenie kaszlu u niemowląt i dzieci. Opis działania syropu.
 4. FMC - obserwacje kliniczne: 1. Alergie i migreny oczu. 2. Premenopaza. 3. Alergia oddechowa. 4. Obszar alergiczny - cztery przypadki i trzech homeopatów.
 5. Problemy z miesiączkowaniem M. Stępińskiej to tabelaryczne zestawienie kluczowych objawów i odpowiednich środków.
 6. Thymuline 9CH - opracowanie J. Oczkowskiego na temat homeopatycznego środka otrzymywanego z hormonu grasicy.
 7. Pamiętajmy o snach przepisując leki - artykuł M. Thompsona pokazujący możliwość wykorzystania pewnych epizodów z zapamiętanych przez pacjenta snów w wyborze środka homeopatycznego.
 8. Dwa przypadki nowotworu piersi - A. Pareek. Dodajmy, że skutecznie leczone.

Numer 31

 1. Znaczenie soli potasu w leczeniu homeopatycznym - próba porównania - część pierwsza artykułu A. Ślubowskiej. Autorka opisuje najważniejsze objawy obecne przy poszczególnych solach potasu stosowanych w homeopatii.
 2. Thymuline 9CH a inne leki homeopatyczne opracowanie J. Oczkowskiego. M.in. bardzo ciekawa informacja na temat synergicznego działania z Influenzinum 9CH.
 3. Arsenicum album - obraz psychiczny, pierwsza część artykułu M. Kowalskiej - zestawienie wiodących objawów psychicznych.
 4. Homeopatyczne leki stomatologiczne H. Markiewicza to opis środków przydatnych w kłopotach z zębami, od strachu przed dentystą do paradontozy.
 5. Katar sienny - badania w homeopatii - artykuł P. Belon na temat badań statystycznych nad skutecznością Pollens 30CH.
 6. W nowej rzeczywistości - doświadczenia J. Zabielskiej-Cieciuch z otwieraniem praktyki lekarza rodzinnego w nowych warunkach reformowanego systemu opieki zdrowotnej.
 7. FMC - obserwacje kliniczne: 5. Przewlekły nieżyt nosa. 6. Przypadek patologii nerwowo-mięśniowej - kolejne dwa przypadki i kolejne dwa sukcesy medyczne.

Numer 32

 1. Jeden artykuł o trzech problemach - felieton J. Oczkowskiego omawia pokrótce problem tłumienia, roli drogi podawania szczepionki oraz ... stosunku redakcji pism do homeopatii.
 2. Arsenicum album - obraz psychiczny, druga część artykułu M. Kowalskiej - obszerne zestawienie wiodących objawów psychicznych.
 3. Stany napięcia emocjonalnego - artykuł sponsorowany firmy Boiron omawiający wyniki badań przeprowadzonych we Francji, a dotyczących stanu napięcia emocjonalnego i niepokoju.
 4. Znaczenie soli potasu w leczeniu homeopatycznym - próba porównania - część druga artykułu A. Ślubowskiej. Autorka porównuje najważniejsze objawy obecne przy poszczególnych solach potasu stosowanych w homeopatii.
 5. Problemy z miesiączkowaniem M. Stępińskiej, tabelaryczne zestawienie kluczowych objawów i odpowiednich środków, w zestawieniu z poprzednim artykułem bardzo cenne usystematyzowanie.
 6. Trudności w nauce, problemy szkolne dzieci i młodzieży - artykuł H. Markiewicza zestawiający środki, które mogą być pomocne przy osłabieniu czy stanach pobudzenia psychomotorycznego.
 7. FMC - obserwacje kliniczne: 7. Przypadek reumatyzmu łuszczycowego. 8. Zespół Fiessingera-Leroy-Reitera. Kolejne dwa przykłady skuteczności homeopatii.

Numer 33

 1. Sposoby doboru leku - metodologiczny artykuł autorstwa S. Creasy poparty konkretnymi przypadkami.
 2. Iodum - obraz leku w wieku dziecięcym - praktyczna materia medica autorstwa M. Kowalskiej.
 3. Podstawowe badania naukowe w homeopatii - M. Bastide to krytyka niektórych modeli usiłujących wytłumaczyć sposób działania wysokich potencji.
 4. DZVHÄ - Centralny Niemiecki Związek Lekarzy Homeopatow - artykuł E. König o działaniu i roli największej niemieckiej organizacji homeopatycznej.
 5. List J. Oczkowskiego na temat zjawiska coraz częstszego występowania nowotworów tarczycy.
 6. Stany napięcia emocjonalnego - druga część artykuły sponsorowanego przez Laboratoires Boiron, tym razem omawia działanie kompleksów SEDATIF PC i HOMEOGENE 46.
 7. FMC - obserwacje kliniczne: 9. Rzadki przypadek pokrzywki atopowej - kolejny przykład sku